Beskrivningar

 

Stockholms Allmänna Telefon-Aktiebolag

Det var den 19 februari 1883, som inbjudning till bolagets bildande utfärdades af Ingeniör H. T. Cedergren, hvilken dervid hade för afsigt ej blott att grundlägga och drifva ett affärsföretag, utan lika mycket att låta fördelarne af den då ännu ganska unga amerikanska uppfinningen af telefonen, hvilken redan flera år förut blifvit både bekant och spridd i vårt land, komma den stora allmänheten till godo.
Bolagets ändamål angafs derför i § 1 af sin under den 30 mars 1883 af Kongl. Maj:t fastställa bolagsordning vara: »att på så billiga vilkor, som med bolagets säkra bestånd äro förenliga, anbringa och uppehålla telefonförbindelse inom Stockholm samt med andra orter.
Mer att läsa om bolagets verksamhetsberättelse för perioden 13 April 1883 till 13 April 1893, fördelat på del 1 (3,4 MB) och del 2 (3,2 MB). Här finns även en karta över landslinjer och växelstationer (3 MB) med hög upplösning.

Handbok för Telegrafverkets reparatörer

Här följer utdrag av kapitel 11-25.
Kapitel 11 Principschema för telefonapparater med lokalbatteri, Kapitel 12 Hörtelefoner, Kapitel 13 Mikrofoner, Kapitel 14 Mikrotelefoner, Kapitel 15 Induktionsrullar: Filstorlek 2 MB
Kapitel 16 Signalinduktorer, Kapitel 17 Ringklockor, Kapitel 18 Ericssons väggapparat med hörtelefon, Kapitel 19 Ericssons väggapparat med mikrotelefon, Kapitel 20 Ericssons bordsapparater: Filstorlek 2,5 MB
Kapitel 21 Telegrafverkets väggapparat, Kapitel 22 Telegrafverkets bordsapparat, Kapitel 23 Telefonautomat, Kapitel 24 Mikrotelefonväxel, Kapitel 25 Anknytningsväxel: Filstorlek 2,5 MB

L M Ericsson & Co produktkataloger

https://www.ericsson.com/en/about-us/history/sources/product-catalogues  Innehåller många kataloger från 1886 - 1976.

4Th Edition CATALOGUE FROM AKTIEBOLAGET L. M. ERICSSON & Co. STOCKHOLM (SWEDEN) 1897
Innehåller apparattyperna No. 301 – No. 576. Engelsk text.
L. M. Ericsson produktkatalog från 1911
AKTIEBOLAGET L. M. ERICSSON & Co STOCKHOLM, 6th Edition.  OBS, denna tar tid att ladda ner. Katalogen är delad i tre delar;
Sektion A med typerna AB 100 till AF 500, sektion B med typerna BC 1100 til BD 200 samt sektion C med typerna CD 110 till CM 100. Via innehållsföreteckningen kan man klicka sig mellan sektionerna likväl som mellan apparat-typerna. Engelsk text.
L. M. Ericsson produktkatalog från 1930
Katalogen är på svenska. Här finns även ‘Allmänna synpunkter vid val av apparattyp’ och en prislista. Svensk text.
LMEs Telefoner Utdrag ur ’Teletekniskt Skapande 1876-1976’ Del III, L. M. Ericsson 100 år, sidorna 12 – 48. Svensk text.
Section D, okänt årtal, produktkatalog. Engelsk text. Finns även i PDF format ca 800 kB.
Ericofon, Service and spare parts instruction, Part 1. Utgivningsår 1968. Finns enbart i PDF format (Del 1.1 sida 1-18 (270kB)1.2 sida 19-24 (213 kB)1.3 sida 25-34 (509 kB) och 1.4 sida 25-36 (87kB)). Part 2 innehåller fotografierna till Serviceinstruktionen Part 1. Finns i HTML-version samt i PDF (15 MB stor).
Utdrag ur katalog TA-TF,  Telegrafapparater 6:e utgåvan, 1914. Finns enbart i PDF format (3,3 MB).
Catalogue 26. Utdrag ur katalog i lösbladssystem med okänt utgivningsår från Beeston, Nottingham, England. Engelsk text. Del 1 (2,6 MB) med sidorna 1-28 och del 2 (1,3 MB) med sidorna 29-60. Det finns en väldigt bra sammanställning av LM Ericsson produktkataloger på Cenrum för Näringslivshistorias speciella Ericsson Webb, Ericsson History. Välj Sources och sedan Product catalogues. Eller klicka här.

Andra leverantörers produktkataloger

Aktiebolaget Telefonfabriken 1899, produktkatalog. Engelsk text. Finns även i PDF format ca 2 MB.
Elektromilitärta aktiebolaget: Elektromilitaera-1902-FrankrikeElektromilitaera-1902-TysklandElektromilitaera-1904Elektromilitaera-1904-tillaegg.
Aktiebolaget Monofon: Monofon-1907
Iwan Zandén: Produktkatalog 1907, Priskuranter: 1890-talet18951900-11900-2.
Telefon Fabrik Automatic, Copenhagen. Utdrag ur katalog från 1914. PDF (5 MB).

Referenslitteratur

Här finns en lista över telelitteratur som är baserad på några medlemmars personliga bibliotek. Filen är sorterad i alfabetisk ordning över förf1-LME-telefoner-sammanstaellningattare/utgivare. I de fall ‘BLANK’ anges saknas uppgift om författare.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Site functionality
Accept
Decline