1940-talet

1941

Bordapparat för hemtelefon Filstorlek 600 KB.
I de minsta lokaltelefonanläggningarna med endast 2 till 3 apparater är, i motsats till förhållandet vid större anläggningar, behovet av bordapparater ganska begränsat. En analys av försäljningssiffrorna för hemtelefoner under de senaste fem åren ger vid handen, att i genomsnitt endast 20 % av alla installerade apparater äro av bordtyp. Vid ökat antal apparater i anläggningen stiger dock det genomsnittliga behovet av bordapparater snabbt.

Hälsingborg kopplar över
Överkopplingen av en manuell telefonstation till automatdrift är visserligen en rent teknisk procedur, men den inrymmer dock mitt i det omfattande tekniska förloppet även många moment av rent allmänmänskligt intresse - episoder av övervägande psykologisk art, härrörande från telefonabonnenternas egen reaktion inför den nya kopplingstekniken. När den av L. M. Ericsson levererade automatstationen i Hälsingborg den 29 december 1940 inkopplades, hade L. M. Ericsson anmodat en journalist att främst ur denna senare synvinkel skildra övergången från manuell till automatisk drift, och det är denna hans överblick över en betydelsefull händelse i Hälsingborgs kommunikationshistoria, som föreligger här nedan.

1946

Lars Magnus Ericsson - Några biografiska data Filstorlek 3 MB.

Teleteknikens utveckling, 1846-1946. Telegrafi och telefoni Filstorlek 5,1 MB.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Site functionality
Accept
Decline