T E L E F 0 N A K T I E B 0 L A G E T

L. M. ERICSSON

STOCKHOLM

TELEFONFABRIKEN; Postadress: Döbelnsgatan 18
Telefon, Namnanrop: L.M.Ericsson, SvenskaAvdelningen
Telegramadress: Mikrofon, Stockholm

PRISLISTA 1930

TELEFONAPPARATER
TELEFONMATERIEL

D e n n a    p r i s l i s t a     a n n u l le r a r     a l l a     f ö r e g å e n d e

N.o 121

 

 

LEVERANSBESTÄMMELSER

Priserna gälla fritt banvagn, båt eller post Stockholm.
Emballage debiteras; till självkostnadspris, men återtages ej.
Betalningsvillkor: pr efterkrav eller postförskott, om ej andra villkor överenskommits.
Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson

 

Katalog No.

B e s k r i v n i n g

Svenska

Kr. Öre

BC 3000

Lokaltelefon med mikrotelefon

9:75

BC 3010

"

11:50

BC 3050

"

20:-

RP 130w/5

Nummertavla för 5 nummer

15:-

RP 130w/10

" 10 "

30:-

RC 1560

Kyrkmikrofon

12:50

RC 1800

"

25:-

RD 203

Kyrktelefon

12:-

RD 204

"

18:-

RF 1053

"

17:-

RF 1055

"

23:-

BC 1300

Väggtelefonapparat för galvanisk signalering med mikrotelefon

42:-

BC 1301

Väggtelefonapparat för galvanisk signalering med mikrotelefon

40:-

BC 1302

Väggtelefonapparat för galvanisk signalering med mikrotelefon

44:-

BC 2050

Bordtelefonapparat för galvanisk signalering med mikrotelefon

52:-

BD 100

Anknytningsväxel för 2 enkellinjer, för galvanisk signalering

24:-

BD 200

Anknytningsväxel för 2 dubbellinjer, för galvanisk signalering

25:-

A B 130

Väggtelefonapparat med 3-magn. induktor, 300 ohm klocka och mikrotelefon

74:50

AB 230

Väggtelefonapparat med 3-magn. induktor, 300 ohm klocka, mikrotelefon och batteiskåp

81:50

AB 530

Väggtelefonapparat med 4-magn. induktor, 300 ohm klocka, mikrotelefon och batteiskåp

85:50

AB 590

Väggtelefonapparat med 5-magn. induktor, 2000 ohm klocka, mikrotelefon och batteriskåp

88:50

AB 123

Väggtelefonapparat med 3-magn. induktor, 300 ohm klocka och mikrotelefon

54:-

AB 124

Väggtelefonapparat med 4-magn. induktor, 1000 ohm klocka och mikrotelefon

56:50

AB 232

VäggteIefonapparat med 3-magn.induktor, 3OOohm klocka, mikrotelefon och batteriskåp

65:-

AB 233

Väggtelefonapparat med 4-magn. induktor, 1000 ohm klocka, mikrotelefon och batteriskåp

67:50

AB 700

Väggtelefonapparat med 4-magn. induktor, 300 ohm klocka, mikrotelefon och batteriskåp

72:50

AB 702

Väggtelefonapparat med 5-magn. induktor, 2000 ohm klocka, mikrotelefon och batteriskåp

75:-

AB 2100

Väggtelefonapparat av järnplåt med 4-magn. induktor, 300 ohm klocka, ställbar mikrofon och batteriskåp

81:-

AB 2120

Väggtelefonapparat av järnplåt med 5-magn. induktor, 2000 ohm klocka, ställbar mikrofon och batteriskåp

83:50

AB 2300

Väggtelefonapparat av järnplåt med 4-magn. induktor, 300 ohm klocka, mikrotelefon och batteriskåp

78:50

AB 2320

Väggtelefonapparat av järnplåt med 5-magn. induktor, 2000 ohm klocka, mikrotelefon och batteriskåp

81:-

AB 2321

Väggtelefonapparat av järnplåt med 5-magn. induktor, 5000 ohm klocka, mikrotelefon och batteriskåp

99:-

AB 2531

Gruvtelefonapparat med 4-magn. induktor, 300 ohm klocka och element

210:-

AB 2536

Gruvtelefonapparat med 5-magn. induktor, 2000 ohm klocka och element

216:-

AB 2550

Vattentät Väggtelefonapparat med 4-magn. induk- tor, 300 ohm klocka och element

210:-

AB 2555

Vattentät Väggtelefonapparat med 5-magn. induktor, 2000 ohm klocka och element

216:-

AB 5000

Väggtelefonapparat med skydd mot högspänning, med element

170:-

AC 110

Bordtelefonapparat med 300 ohm klocka

85:-

AC 120

" " 1000 " skjutbar axel

87:-

AC 400

Bordtelefonapparat med 3-magn. induktor och 300 ohm klocka

71:-

AC 440

Bordtelefonapparat med 4-magn. induktor och 1000 ohm klocka

73:-

AC 500

Bordtelefonapparat med 3-magn. induktor och 300 ohm klocka

71:-

AC 540

Bordtelefonapparat med 5-magn. induktor och 2000 ohm klocka

75:-

AC 1000

Bordtelefonmontering utan klocka, med mikrotelefon

45:-

AD 120

Väggtelefonapparat för mellanstation för 2-3 enkellinjer med mikrotelefon

91:50

AD 200

Väggtelefonapparat för mellanstation för 2 enkellinjer eller dubbellinjer med mikrotelefon

103:-

AD 250

Väggtelefonapparat för mellanstation för 3 dubbellinjer med mikrotelefon

108:-

AE 210

Bordtelefonapparat för mellanstation för 2 enkel- eller dubbellinjer

78:-

AE 260

Bordtelefonapparat för mellanstation för 2 enkel- eller dubbellinjer

87:50

AF 210

Anknytningsväxel för 2 enkel- eller dubbellinjer

26:-

AF 211

" " 2 " " med upplyftning

30:-

AF 220

Anknytningsväxel för 2 enkel- eller dubbellinjer

31:-

AF 230

" 2 " "

29:-

AF 231

" 2 " 2000 ohm klocka

31:-

AF 340

Anknytningsväxel för 3 dubbellinjer

31:50

AF 400

" 3 "

63:-

CD 1140

C. B. Väggtelefonapparat av järnplåt med mikrotelefon (med kapselmikrofon)

43:-

CG 400

C. B. Bordtelefonapparat med mikrotelefon (med kapselmikrofon)

54:-

CG 3001

C. B. Bordtelefonapparat utan klocka, med mikrotelefon (med kapselmikrofon)

47:50

HA 100/10

Självväljareväggtelefonapparat, galvanisk, för 10 enkellinjer

56:-

HA 100/15

Självväljareväggtelefonapparat, galvanisk, för 15 enkellinjer

58:-

HA 100/20

Självväljareväggtelefonapparat, galvanisk, för 20 enkellinjer

60:-

HA 150/10

Självväljarebordlelefonapparat, galvanisk, för 10 enkellinjer

67:-

HA 150/15

Självväljarebordtelefonapparat, galvanisk, för 15 enkellinjer

70:-

HA 150/20

Självväljarebordtelefonapparat, galvanisk, för 20 enkellinjer

73:-

HA 200/10

Självväiljareväggtelefonapparat, galvanisk, för 10 dubbellinjer

160:-

HA 200/15

Självvgäjareväggtelefonapparat, galvanisk, för 15 dubbellinjer

63:-

HA 200/20

Självväiljareväggtelefonapparat, galvanisk, för 20 dubbellinjer

67:-

HA 210/30

Självväljareväggtelefonapparat, galvanisk, för 30 dubbellinjer

62:-

HA 210/40

Självväljareväggtelefonapparat, galvanisk, för 40 dubbellinjer

67:-

HA 210/50

Självväljareväggtelefonapparat, galvanisk, för 50 dubbellinjer

71:-

HA 220/30

Självväljareväggtelefonapparat, galvanisk, för 30 dubbei]injer

65:-

HA 250/10

Självväljarebordtelefonapparat, galvanisk, för 10 dubbellinjer

72:-

HA 250/15

Självväljarebordtelefonapparat, gaivanisk, för 15 dubbellinjer

77:-

HA 250/20

Självväljarebordtelefonapparat, gaivanisk, för 20 dubbellinjer

85:-

HA 250/30

Självväljarebordtelefonapparat, galvanisk, för 30 dubbellinjer

97:-

HA 250/40

Självväljarebordtelefonapparat, galvanisk, för 40 dubbellinjer

112:-

HA 250/50

Självväljarebordtelefonapparat, galvanisk, för 50 dubbellinjer

129:-

HA 260/30

Självväljarebordtelefonapparat, galvanisk, för 30 dubbellinjer

108:-

HA 700/10

Självväljarebordtelefonapparat med induktor för 10 dubbellinjer

93:-

HA 700/15

Självväljarebordtelefonapparat med induktor för 15 dubbellinjer

98:-

HA 700/20

Självväljarebordtelefonapparat med induktor för 20 dubbellinjer

106:-

HA 700/30

Självväljarebordtelefonapparat med induktor för 30 dubbellinjer

118:-

HA 700/40

Självväljarebordtelefonapparat med induktor för 40 dubbellinjer

133:-

HA 700/50

Självväljarebordtelefonapparat med induktor för 50 dubbellinjer

150:-

HB 100/10

Självväljareväxel för 10 dubbellinjer

30:-

HB 100/15

" " 15 "

34:-

HB 100/20

" " 20 "

38:50

HB 110/30

" " 30 "

27:50

HB 110/40

" " 40 "

31:-

HB 110/50

" " 50 "

35:-

HC 120

Väggtelefonapparat, galvanisk, för självväljareväxel

38:50

HC 200

Bordtelefonapparat, " " "

57:-

HC 510

Väggtelefonapparat med 2-magn. induktor för självväljareväxel (exklusive skivåskledare)

61:-

HC 520

Väggtelefonapparat med 3-magn. induktor och batteriskåp, för självväljareväxel (exklusive skivåkledare)

73:-

HK 100/10

Hemlig självväljarebordtelefonapparat för 10 dubb.-l.

127:-

HK 100/15

" " 15 "

132:-

HK 100/20

" " 20 "

140:-

HK 100/30

" " 30 "

155:-

HK 120

Hemlig självväljarebordtelefonapparat för 50 d. l., varav event. 15 centrallinjer:

124:-

H K 130

Hemlig självväljarebordtelefonapparat för 50 d. l.,varav alla användbara som centrallinjer

136:-

HK 310

Hemlig självväljarebordtelefonapparat för 50 d. 1. och 6 klaffar

218:-

HK 315

Hemlig självväljarebordtelefonapparat för 50 d. 1. och 12 klaffar

244:-

HK 500

Relälåda för 1 centrallinje

32:50

HK 530

" " "

33:50

HK 660

Relälåda med 6 tryckknappar

208:-

HK 665

" " 12 "

325:-

HK 700

Lampsignalrelä

19:-

HK 710

Lampsignallåda

27:-

HM 100/10

Förgreningslåda av trä för 10 enkellinjer

6:50

HM 100/15

" " " " 15 "

8:-

HM 100/20

" " " " 20 "

8:50

HM 110/10

" " " " 10 dubbellinjer

8:50

HM 110/15

" " " " 15 "

10:-

HM 110/20

" " " " 20 "

13:50

HM 110/30

" " " " 30 "

17:50

HM 110/40

" " " " 40 "

22:-

HM 110/50

" " " " 50 "

26:-

HM 130/10

Förgreningslåda med plåthuv för 10 dubbellinjer

14:-

HM 130/15

" " " 15 "

16:-

HM 130/20

" " " " 20 "

13:50

HM 130/30

" " " " 30 "

26:-

HM 130/40

" " " " 40 "

29:-

HM 130/50

" " " " 50 "

35:50

HM 150

" " " " 20-40 "

18:-

MB 100

Transportabel telefonapparat med element

105:-

MB 110

" " " "

107:-

MB 115

" " " "

109:-

MB 120

" " " "

135:-

MB 125

" " " "

138:-

MB 300

" " i läderväska m. element

97:50

MB 310

 

126:-

MG 23

Emaljisolerad järntråd 0.6 mm

 

MG 50

 

Pris

MG 51

" i ring

på be-

MG 205

Kabel .

gäran

MG 206

"

 

MH 10

Rulle utan tråd

4:-

MH 100

Vev

1:90

MH 200

Rullhandtag

3:75

MH 500

Vinda med 15 m isolerad jordledningstråd

1:10

DB 55

Automatisk väggtelefonapparat för OL 20-25

59:-

DB 255

" bordtelefonapparat " " "

72:-

DB 256

D:o med fast väggfäste

67:-

DE 100

Automatisk väggtelefonapparat för OL 100-550

61:50

DE 500

" bordtelefonapparat " " "

72:50

DE 502

D:o med fast väggfäste

67:50

DL 100

Automatisk bordtelefonapparat för mellanstation.

125:-

DL 600

" " " anknytning

93:-

DL 602

D:o med fast väggfäste

88:-

 


Detta är ett utdrag ur prislistan